Ochrona środowiska

Nasza flota spełnia europejskie normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska EURO 6. Jest ona regularnie odnawiana i poddawana rygorystycznym przeglądom technicznym.

Auta wyposażone są w zintegrowane systemy GPS, pozwalające na bieżącą komunikację z Centrum Operacyjnym.

Wszystkie pojazdy zostały wyposażone w najnowsze technologie, które z jednej strony zwiększają bezpieczeństwo naszych kierowców, z drugiej natomiast wpływają na bezpieczeństwo ładunku i ułatwiają dostawy on-time. Do systemów tych zaliczają się, między innymi:

- inteligentny asystent prędkości PPC

- aktywny tempomat z funkcją utrzymywania odległości od poprzedzającego pojazdu

- asystent koncentracji

- asystent utrzymania pasa ruchu

ochrona środowiska

Kluczowym elementem, wspierającym efektywne wykorzystanie naszej floty jest przede wszystkim doświadczenie naszych kierowców oraz specjalistów z naszych Centrów Operacyjnych.

Na bieżąco monitorujemy wszelkie procesy związane z realizowanym transportem (położenie pojazdu, przewidywany czas dostawy ładunku, obciążenie pojazdu, wskaźniki techniczne związane z autem).