BEZPIECZEŃSTWO I EKOLOGIA

Nadrzędnymi celami firmy są: jakość, bezpieczeństwo i ekologia, realizowane poprzez wdrażanie odpowiednich systemów zarządzania oraz stosowanie najnowszych rozwiązań technicznych. Posiadane przez nas ciągniki spełniają najwyższe wymagania emisji spalin, potwierdzone normą emisji EURO-6. Obniżamy emisję CO2 zmniejszając zużycia paliwa poprzez objęcie szkoleniami z zakresu oszczędnej jazdy wszystkich zatrudnionych u nas kierowców, wprowadzenie ścisłego monitoringu zużycia paliwa i systemu motywacyjnego dla kierowców a także zmniejszenie pustych przebiegów.
Korzystamy wyłącznie z autoryzowanych serwisów.


Stosujemy bieżnikowanie opon, co przedłuża ich okres użytkowania a co za tym idzie zmniejszamy ilość odpadów. Nasza baza transportowa wyposażona jest w najnowocześniejsze separatory do neutralizacji zanieczyszczeń  takich jak: oleje silnikowe, smary, itp. Ponadto w ramach ekologii oddajemy do utylizacji tonery oraz inne urządzenia i materiały. Staramy się używać produktów, które po zużyciu można jeszcze wykorzystać jako surowiec wtórny.
Prowadzimy dodatkowe szkolenia w celu uświadomienia pracownikom potrzeby dbałości
o środowisko naturalne.

Mapa

Arka Sp. z o.o.
Woskrzenice Duże 130
21-500 Biała Podlaska
Polska