O NAS

O naszej firmie


      Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą Transportowo-Spedycyjną. Współpracujemy z wieloma firmami krajowymi i zagranicznymi. Naszym atutem jest doświadczenie, terminowość dostaw a także monitoring każdego pojedynczego zlecenia począwszy  od złożenia zamówienia do dostawy towaru. Dla ułatwienia monitorowania zleceń, wszystkie posiadane przez nas samochody wyposażone są w system monitorowania pojazdów dynafleet, który, poza monitorowaniem położenia pojazdu, posiada również szereg innych możliwości takich jak: możliwość sprawdzenia czasu jazdy i odpoczynku kierowcy z poziomu firmy, kontrola spalania paliwa, możliwość komunikacji z kierowcą za pomocą bezpłatnie wysyłanych wiadomości, możliwość sprawdzenia i doskonalenia techniki jazdy oraz możliwość udostępnienia klientowi hasła w celu monitorowania swojego ładunku. System działa online.
W dążeniach do ciągłego doskonalenia oferowanych przez nas usług, oraz zwiększenia zadowolenia naszych klientów, wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z międzynarodowymi normami serii ISO 9001:2008 , który został certyfikowany przez firmę Det Norske Veritas.
Skuteczny i efektywny system zarządzania jakością gwarantuje, że oferowane przez nas usługi spełniają wymagania Klienta, a proces obsługi Klientów jest ciągle doskonalony.
W centrum uwagi wszystkich pracowników przedsiębiorstwa jest rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań Klientów. Zmierza to do uzyskania satysfakcji i zadowolenia Odbiorców a także do stałego ich związania z firmą. Prowadząc działalność gospodarczą przestrzegamy zasad etyki, terminowo regulujemy zobowiązania wobec kontrahentów i skarbu państwa. O dynamicznym rozwoju firmy świadczy także fakt, iż stale powiększamy posiadany przez nas tabor, zatrudniamy nowych pracowników oraz ciągle podnosimy nasze kwalifikacje. Nieodzownym elementem zarządzania są inwestycje mające na celu poprawę warunków pracy i dalszy rozwój firmy. W celu zapewnienia pracownikom optymalnych warunków pracy, sprzyjających wzrostowi jej efektywności, firma wybudowała nową siedzibę oraz serwis TIR spełniający najwyższe światowe wymagania pod względem bezpieczeństwa i ekologii. Dbamy o rozwój zawodowy pracowników organizując profesjonalne szkolenia, wyjazdy integracyjne, sponsorując studia podyplomowe, itp. Zatrudnieni u nas pracownicy kierują się w swoim działaniu następującymi normami etycznymi:
1. Uczciwość – zarówno w stosunku do kontrahentów jak i w stosunkach międzyludzkich panujących w firmie;
2. Jakość – generalną zasadą jest „dawaj jakość, jakiej sam oczekujesz od innych”;
3. Kreatywność – wszystkie nowe pomysły są bardzo mile widziane natomiast te, które zostaną wdrożone,  nagradzane są również finansowo.  
Nadrzędnymi celami firmy są: jakość, bezpieczeństwo i ekologia, realizowane poprzez wdrażanie odpowiednich systemów zarządzania oraz stosowanie najnowszych rozwiązań technicznych. Posiadane przez nas ciągniki spełniają najwyższe wymagania emisji spalin, potwierdzone normą emisji EURO-6. Obniżamy emisję CO2 zmniejszając zużycia paliwa poprzez objęcie szkoleniami z zakresu oszczędnej jazdy wszystkich zatrudnionych u nas kierowców, wprowadzenie ścisłego monitoringu zużycia paliwa i systemu motywacyjnego dla kierowców a także zmniejszenie pustych przebiegów.
Stosujemy bieżnikowanie opon, co przedłuża ich okres użytkowania a co za tym idzie zmniejszamy ilość odpadów. Nasza baza transportowa wyposażona jest w najnowocześniejsze separatory do neutralizacji zanieczyszczeń  takich jak: oleje silnikowe, smary, itp. Ponadto w ramach ekologii oddajemy do utylizacji tonery oraz inne urządzenia i materiały. Staramy się używać produktów, które po zużyciu można jeszcze wykorzystać jako surowiec wtórny.
Prowadzimy dodatkowe szkolenia w celu uświadomienia pracownikom potrzeby dbałości
o środowisko naturalne.
Problemy związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochroną środowiska naturalnego są nam szczególnie bliskie, dlatego w najbliższej przyszłości zamierzamy wdrożyć i certyfikować system zarządzania  BHP wg normy PN-N-18001:2004 oraz system zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2004.W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy nowych partnerów - zleceniodawców do współpracy.
Specjalizujemy się w przewozach całopojazdowych do i z :

Zachód    Niemiec

   Belgii

   Holandii

   Szwajcarii

   Francji

   Austrii

   Włoch


Oraz tranzytach z Europy Zachodniej do :

Wschód    Rosji

   Białorusi

   Litwy

   łotwy

   Estonii

   Ukrainy

Mapa

Arka Sp. z o.o.
Woskrzenice Duże 130
21-500 Biała Podlaska
Polska